* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Figura

2014., granit, v.35.5cm
izlagano u Karlovcu i Puli
privatno vlasništvo, Bjelovar
Figura Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R