* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Jahač apokalipse

2013, lički kamen, 12x15x6cm
privatno vlasništvo
Jahač apokalipse Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R