* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kaktus I

2015.,lički kamen-boksit+boja
55x35x26cm
Privatno vlasništvo
Kaktus I Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R