* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kaktus VII

2019., mramor+boja
15,5x11x4,5cm
privatno vlasništvo, Palmižana
Kaktus VII Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R