* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kentaur

2018., mramor
14,5x14,5x10,5cm
privatno vlasništvo, Beograd
Kentaur Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R