* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Komadić Like

2014.,lički kamen, 30x34x18cm
izlagano u Lovincu i Puli
Komadić Like Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R