* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ljubavnici

2018., bokait - lički kamen
27x25x14cm
privatno vlasništvo
Ljubavnici Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R