* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2014., granit, v.35.5cm
izlagano u Zagrebu i Puli
privatno vlasništvo, Bjelovar
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R