* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2017., boksit-lički kamen
34x20x19cm
privatno vlasništvo, Ljubljana
Majka i dijete  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R