* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2017.,boksit-lički kamen
14,8x8,5x5,5cm
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R