* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Majka i dijete

2017.,boksit-lički kamen
14,8x8,5x5,5cm
Majka i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R