* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Par

2014. mramor
visina 9 cm
Par Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R