* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pijanac

2014.,lički kamen,33x27x12cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo
Pijanac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R