* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pijanac

2014.,lički kamen,33x27x12cm
izlagano u Puli
privatno vlasništvo
Pijanac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R