* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Poljubac

2017.,boksit-lički kamen
12,8x7,5x5,6cm
Poljubac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R