* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Poljubac

2017.,boksit-lički kamen
12,8x7,5x5,6cm
Poljubac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R