* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Poljubac

2017.,boksit-lički kamen
12,8x7,5x5,6cm
Poljubac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R