* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Prošetali se plažom

2017., mramor
13,5x11,5x6,5cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Prošetali se plažom Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R