* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Susret

2015.,Terakota
vis-16,5cm+18,5cm
vlasništvo-autor
Susret Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R