* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Tata i dijete

2017., bizek
42x27x18cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Tata i dijete Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R