* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Žena koja sjedi u haljini

2018., lički kamen
43x22x21cm (bez postamenta)
privatno vlasništvo
Žena koja sjedi u haljini Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R