* U ATELJEU* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Zub

2014.,mramor
27x15x11cm
privatno vlasništvo
Zub Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R