* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo elegancije

2018., brušeno staklo
16x5x8cm+postament
privatno vlasništvo
Anđeo elegancije Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R