* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo zlatnih krila

2019., brušeno stako
15,5x12,5x12,3cm
privatno vlasništvo
Anđeo zlatnih krila Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R