* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Kentaur i Venera

2018., brušeno staklo
17x20x15cm
privatno vlasništvo, Palmižana
Kentaur i Venera Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R