* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2017., brušeno stako
6,5x8,5x4,5cm
privatno vlasništvo, N.Sad
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R