* U ATELJEU * NA IZLOŽBI U MUZEJ LIKE * NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red Bull

2016.,boksit-lički kamen
9x14x6cm
privatno vlasništvo
Red Bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R