* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red Bull

2016.,boksit-lički kamen
9x14x6cm
privatno vlasništvo
Red Bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R