* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2016.,boksit,lički kamen
13x25x10cm
privatno vlasništvo, Kragujevac
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R