* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2017.,boksit-lički kamen
5,5x9,4x4,4cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R