* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Crvendaći ( kompozicija 3 ptičice)

2015. Boksit - lički kamen
cca visine 8 cm
privatno vlasništvo, Slovenija
Crvendaći ( kompozicija 3 ptičice) Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R