* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Crveni bik

2014.,lički kamen-boksit
24x37x18cm
privatno vlasništvo
Crveni bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R