* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Bizon "

2013. lički kamen
29 x 37 x 19 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
" Bizon " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R