* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pas

2016., kamen
35,5x33,5x19,4cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Pas Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R