* U ATELJEU* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptica

2015., lički kamen - boksit
4,5x9,5x6,5cm
privatno vlasništvo
Ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R