* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptica

2016., mramor
8x22x23cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R