* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptičica

2015. mramor
10x19x7cm
privatno vlasništvo
Ptičica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R