* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptičica

2015. metalizirani lički kamen
6,8x8,8x9,5cm
privatno vlasništvo, Slovenija
Ptičica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R