* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptičica

2016.,boksit,lički kamen
12,7x12,5x9,5cm
privatno vlasništvo
Ptičica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R