* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red bull

2014,lički kamen, 17x25x12cm
(privatno vlasništvo)
IZLAGANO GALERIJA UMJETNINA, SL.BROD,7.10-15.12.2014.
Red bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R