* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red Bull

2017.,boksit-lički kamen
7x13x6cm
Red Bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R