* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red Bull lovers

2016.,boksit-lički kamen
16x24x14cm
privatno vlasništvo, Kragujevac, Srbija
Red Bull lovers Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R