* U ATELJEU* U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Slonić

2016.,lički kamen
14x22x10cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Slonić  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R