* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Slonić

2016.,lički kamen
14x22x10cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Slonić  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R