* U ATELJEU KAMEN * U ATELJEU STAKLO* NA IZLOŽBI 1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

White Bull

2014. mramor
17x24x11cm
privatno vlasništvo, Zagreb
White Bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R