* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Centar za kulturu, Čakovec

samostalna izložba
kustos Iva Körbler
21.3.- 8.4.2019.
Centar za kulturu, Čakovec Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R