* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

41. ZILIK

LIKOVNA RADIONICA SA DJECOM
KARLOVAC, 20.1.2014.
41. ZILIK Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R