* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Objektiv br. 47.

12.02.2012.
str.42.-43.
Objektiv  br. 47. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R