* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Novi list

Petak, 7. listopada 2011, str. 75
Novi list Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R