* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama

2017., kamen (dolomit)
visina 160cm s postamentom
vlasništvo-autor
Dama Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R