* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

poster for the exhibition

MENEGHELLO PLACE, 2015
poster for the exhibition Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R