* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Galerija Ivan Rendić

skulptura I.Rendić - P.Hranuellija
u postavu galerije I.Rendić - Supetar
Galerija Ivan Rendić Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R