* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Galerija KC Šabac

19.-29.05.2018.
Galerija KC Šabac Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R