* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Galerija RTS

01. 8. - 05. 9. 2019.
Beograd
Galerija RTS Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R