* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Hranuelli, Dolic, Stanicic, Stoponja

Aktual, magazin
br 174. str 45. 1.10.2014.
Hranuelli, Dolic, Stanicic, Stoponja Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R