* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

HRVATSKO SLOVO

GODINA XIX. - BROJ 971
29. studenog 2013.-str.8
autor: Miroslav Pelikan
HRVATSKO SLOVO Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R